مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سید جعفر
نام خانوادگی:علوی گنابادی
پست الکترونیک:alavi.s.j@gmail.com
نخصص ها:فقه و اصول ، حقوق

زندگی نامه

در مقطع سطح 2 و 3 از محضر حجج اسلام سید محمد شاهرودی، محمد مروارید، جواد مروی و در مقطع سطح 4 (خارج فقه و اصول) از محضر حضرات آیات فلسفی به مدت هفت سال و مهدی مروارید به مدت یکسال بهره برده اند . شرکت در دورس متفرقه حوزوی هم مانند قواعد فقه و رجال در محضر آیت الله مهدی مروارید داشته ام

تحصیلات حوزوی

8 سال خارج فقه، اصول

 تدریس  

الف) تدریس دروس ادبیات عرب، منطق، فقه و اصول (حلقات  و اصول مظفر) در مدارس علمیه ( مدرسة حاج آقای موسوی نژاد(حفظه الله)، مجتمع حضرت ابالفضل †و...).

ب) تدریس در دانشگاه رضوی.

ج) تدریس در دانشگاه فردوسی.

د)  تدریس در دانشکدة علوم قرآنی مشهد.

ه) تدریس در دانشگاه  غیر انتفاعی بینالود.

سوابق پژوهشی

 الف) ورود به مرکز پژوهش دانشگاه علوم اسلامی رضوی، در سال 76 و در گروه فقه و اصول به عنوان پژوهشگر.

ب) گذراندن دوره‌های مختلفی هم چون کلیات رجال، قواعد فقه، روش تحقیق و فیش برداری، آشنایی با کامپیوتر، اینترنت و word.

شركت در همايشها علمي

 •  همايش خبرگان، تبلور اسلاميت و جمهوريت حوزه علميه خراسان 85.
 •  همايش سيره تربيتي و اخلاقي پيامبر اعظم (ص) دانشگده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران 85.
 •  همايش پيامبر رحمت منادي وحدت حوزه علميه خراسان 86.
 •  همايش علماي شيعه و اهل سنت سازمان تبليغات اسلامي تربت جام 86.
 •  همايش اتحاد ملي و انسجام اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي يزد 87.
 •  همايش چهره هاي تقريبي و علماي شيعه و سني سازمان تبليغات اسلامي استان گلستان 87.
 •  همايش كشوري قرآن و طب دانشگاه پزشكي يزد 88.  
 •  همايش علمي - تحقيقي مذاهب اسلامي امور اهل سنت سيستان و بلوچستان (چهار سال).

كسب مقامها و جوائز علمي

 •  احراز رتبه پنجم رشته علوم قرآني و حديث المپياد علمي دانشجويي كشور 87.
 •  احراز عنوان طلبه ممتاز حوزه علميه مشهد.
 •  احراز عنوان پژوهشگر برتر حوزه علميه خراسان 86، 87.
 •  انتخاب كتاب "فقهيان امامي و عرصه هاي ولايت فقهيه" به عنوان الف. رتبه دوم كتاب سال حوزه علميه قم 85 ب. برگزيده جشنواره دوم آثار پژوهشي حوزه علميه خراسان ج. شايسته تقدير در دومين جشنواره كتاب دين و پژوهشهاي برتر سازمان تبليغات اسلامي تهران 86.
 •  انتخاب مقاله "روشهاي پيامبر اعظم در مديريت محيط اجتماعي" به عنوان مقاله برتر همايش سيره تربيتي و اخلاقي پيامبر اعظم (ص) دانشگده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران 85. 
 •  كسب عنوان مقاله رتبه اول در همايش پيامبر رحمت منادي وحدت حوزه علميه خراسان 86.
 •  كسب عنوان مقاله برتر در همايش علماي شيعه و اهل سنت سازمان تبليغات اسلامي تربت جام 86.
 •  انتخاب مقاله "عالمان ديني سرچشمه انسجام اسلامي" به عنوان مقاله برتر همايش اتحاد ملي و انسجام اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي يزد 87.
 •  كسب عنوان مقاله برتر در همايش چهره هاي تقريبي و علماي شيعه و سني سازمان تبليغات اسلامي استان گلستان 87.
 •  انتخاب مقاله "مديريت اضطراب در قرآن" به عنوان مقاله برگزيده همايش كشوري قرآن و طب دانشگاه پزشكي يزد 88.  
 •  كسب عنوان مقاله برگزيده در همايش مذاهب اسلامي امور اهل سنت سيستان و بلوچستان 84، 86، 87.
 •  انتخاب مقاله "مفهوم فقهي ولايت و جواز تصرف" به عنوان مقاله رتبه اول همايش خبرگان، تبلور اسلاميت و جمهوريت حوزه علميه خراسان 85.

عضويت در مراكز علمي و پژوهشي

 •  همكاري با مركز پژوهش دانشگاه علوم اسلامي رضوي در سمت پژوهشگر از سال 86-77.

 سوابق مديريتي و اجرايي

 •  مدير گروه پژوهشي مركز پژوهش دانشگاه علوم اسلامي رضوي 86-84.