روشهای پیامبر اعظم(ص) در مدیریت محیطهای اجتماعی
46 بازدید
محل نشر: الهیات و حقوق » پاییز و زمستان 1385 - شماره 21 و 22 »(28 صفحه - از 249 تا 276)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
محیط زندگی از عوامل تأثیرگذاری است که به لحاظ برخورداری از ویژگیهای خاص از اهمیّت بسزایی برخوردار است.محیط اجتماعی-یعنی فضایی که فرد در آن فضا با دیگران در ارتباط می‏باشد-دارای ویژگیها و روشهایی است که توجّه به آنها،به ویژه با استفاده از سیره و کلام معصوم علیه السلام،می‏تواند در سالم‏سازی جامعه و افراد نقشی اساسی ایفا نماید.پژوهش حاضر چنین رسالتی را در سیرة پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله دنبال کرده و آن را در سه بخش انواع محیط،ویژگیهای محیط مثبت و روشهای مدیریت محیط سامان داده است. کلید واژگان:پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله،محیط،محیط جتماعی،مدیریت محیط،فضاسازی.
آدرس اینترنتی